Spoorven 93, VEGHEL

Omschrijving

Woning met dakterras, op de derde verdieping van het gebouw, alsmede een garage en berging op de begane grond en verder toebehoren.

Bouwjaar conform BAG viewer: 2005.
Oppervlakte conform BAG viewer: 97 m2.

Let op:
Blijkens een taxatierapport heeft het registergoed 3 kamers. Het is niet bekend of deze informatie actueel is. De verkoper is niet aansprakelijk voor de (on)juistheid en/of (on)volledigheid van de verkregen informatie.

Kenmerken

Type registergoed
Galerijwoning
Gebruik
Bewoond/in eigen gebruik
Soort eigendom
Vol eigendom
Bouwjaar
2005
Oppervlakte wonen
97 m2
Aantal kamers
3
Aantal slaapkamers
2
Kadastrale omschrijving
kadastraal bekend gemeente Veghel, sectie L, complexaanduiding 3256, appartementsindex 24.

Fotogalerij

Kavelinformatie

Bezichtiging

Geen bezichtiging mogelijk

Bijzondere veilingvoorwaarden
Vereniging van eigenaars
De VvE is actief. De maandbijdrage bedraagt thans € 229,31 per maand. Er zijn geen stookkosten inbegrepen.
Het boekjaar loopt gelijk aan het kalenderjaar.
Voor rekening van koper komen de aan de vereniging van eigenaars verschuldigde bijdragen tot en met juni 2024 € 2.995,29.
Het registergoed is voor zover bekend collectief verzekerd.
Blijkens mededeling van de bestuurder van de vereniging van eigenaars vindt op 24 april 2024 de eerstkomende algemene ledenvergadering plaats.
Hierbij staat ook de begroting voor het jaar 2024 op de agenda en als deze wordt goedgekeurd in de vergadering op 24 april 2024 zal de maandelijkse bijdrage (in verband met indexeringen) met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2024 worden gewijzigd naar € 242,24 per maand.
Zodra meer informatie bekend zal zijn zal deze via de Website bekend worden gemaakt. Een koper in de veiling dient rekening te houden met het hiervoor gemelde en dat het verschuldigde bedrag hoger zal uitvallen dan hiervoor gemeld.

Gebruikssituatie - geen huurbeding
Voor zover aan de Verkoper bekend, is het registergoed thans in gebruik bij de eigenaar, al dan niet tezamen met de zijnen.
De Verkoper roept het huurbeding niet in, omdat er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat er geen personen krachtens huurovereenkomst gebruik kunnen maken van het bezwaarde goed op het moment van bekendmaking van de executoriale verkoop, bedoeld in artikel 516 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Tevens zijn er
gegronde redenen om aan te nemen dat ook met instandhouding van de huurovereenkomst kennelijk een voldoende opbrengst zal worden verkregen om alle hypotheekhouders die het beding hebben gemaakt en dit jegens de huurder kunnen inroepen, te voldoen.
De Koper moet daarom het Registergoed aanvaarden onder gestanddoening van
eventuele lopende huur- of gebruiksovereenkomsten betreffende het Registergoed, zoals uitgewerkt in artikel 24 van de AVVE.

De koper wordt geacht volledig kennis te nemen van de gepubliceerde bijzondere veilingvoorwaarden en alle informatie welke op de website bekend is/zal worden gemaakt.
Koper aanvaardt alle in de bijzondere voorwaarden vermelde bijzondere lasten en beperkingen verbonden aan het registergoed, ook die welke niet vermeld zouden zijn in de bijzondere veilingvoorwaarden en (achteraf) wel blijken te bestaan.
Koper aanvaardt zonder voorbehoud dat de verkoper en de notaris zich bij hun onderzoek naar de hiervoor bedoelde lasten en beperkingen beperken tot hetgeen voorkomt in de laatste titel van aankomst en hetgeen zij feitelijk uit andere bronnen van het verkochte weten met betrekking tot deze lasten en beperkingen.

Van koper wordt verwacht dat hij zelf onderzoek instelt naar de feitelijke en juridische eigenschappen van het verkochte, dan wel dat hij, als hij dit onderzoek achterwege laat of gelaten heeft, hij welbewust de daaraan verbonden risico’s aanvaardt zonder enig voorbehoud of enige aanspraak jegens de verkoper of de notaris.

Mocht er tijdens de veilingprocedure nadere informatie bekend worden dan zal deze via de veilingwebsite bekend worden gemaakt.

De verkoper en de notaris verlenen geen enkele garantie en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de informatie die zij omtrent het registergoed verstrekken in een akte dan wel elders hetzij mondeling, hetzij schriftelijk of waarvan informatie achterwege blijft.

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Dossiernummer
46358
Wijze van veilen
Hybride (zaal en internet)
Veilinglocatie
Fletcher Hotel-Restaurant Jagershorst Leende
Valkenswaardseweg 44
5595 XB Leende
Kantoor
Quadrant Notarissen
Mevrouw A. Chinnoe
Zeestraat 62
2518 AC 's-Gravenhage
T: 070 280 00 60
E: veilingen@qnotarissen.nl
Bijzondere voorwaarden

Vereniging van eigenaars
De VvE is actief. De maandbijdrage bedraagt thans € 229,31 per maand. Er zijn geen stookkosten inbegrepen.
Het boekjaar loopt gelijk aan het kalenderjaar.
Voor rekening van koper komen de aan de vereniging van eigenaars verschuldigde bijdragen tot en met juni 2024 € 2.995,29.
Het registergoed is voor zover bekend collectief verzekerd.
Blijkens mededeling van de bestuurder van de vereniging van eigenaars vindt op 24 april 2024 de eerstkomende algemene ledenvergadering plaats.
Hierbij staat ook de begroting voor het jaar 2024 op de agenda en als deze wordt goedgekeurd in de vergadering op 24 april 2024 zal de maandelijkse bijdrage (in verband met indexeringen) met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2024 worden gewijzigd naar € 242,24 per maand.
Zodra meer informatie bekend zal zijn zal deze via de Website bekend worden gemaakt. Een koper in de veiling dient rekening te houden met het hiervoor gemelde en dat het verschuldigde bedrag hoger zal uitvallen dan hiervoor gemeld.

Gebruikssituatie - geen huurbeding
Voor zover aan de Verkoper bekend, is het registergoed thans in gebruik bij de eigenaar, al dan niet tezamen met de zijnen.
De Verkoper roept het huurbeding niet in, omdat er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat er geen personen krachtens huurovereenkomst gebruik kunnen maken van het bezwaarde goed op het moment van bekendmaking van de executoriale verkoop, bedoeld in artikel 516 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Tevens zijn er
gegronde redenen om aan te nemen dat ook met instandhouding van de huurovereenkomst kennelijk een voldoende opbrengst zal worden verkregen om alle hypotheekhouders die het beding hebben gemaakt en dit jegens de huurder kunnen inroepen, te voldoen.
De Koper moet daarom het Registergoed aanvaarden onder gestanddoening van
eventuele lopende huur- of gebruiksovereenkomsten betreffende het Registergoed, zoals uitgewerkt in artikel 24 van de AVVE.

De koper wordt geacht volledig kennis te nemen van de gepubliceerde bijzondere veilingvoorwaarden en alle informatie welke op de website bekend is/zal worden gemaakt.
Koper aanvaardt alle in de bijzondere voorwaarden vermelde bijzondere lasten en beperkingen verbonden aan het registergoed, ook die welke niet vermeld zouden zijn in de bijzondere veilingvoorwaarden en (achteraf) wel blijken te bestaan.
Koper aanvaardt zonder voorbehoud dat de verkoper en de notaris zich bij hun onderzoek naar de hiervoor bedoelde lasten en beperkingen beperken tot hetgeen voorkomt in de laatste titel van aankomst en hetgeen zij feitelijk uit andere bronnen van het verkochte weten met betrekking tot deze lasten en beperkingen.

Van koper wordt verwacht dat hij zelf onderzoek instelt naar de feitelijke en juridische eigenschappen van het verkochte, dan wel dat hij, als hij dit onderzoek achterwege laat of gelaten heeft, hij welbewust de daaraan verbonden risico’s aanvaardt zonder enig voorbehoud of enige aanspraak jegens de verkoper of de notaris.

Mocht er tijdens de veilingprocedure nadere informatie bekend worden dan zal deze via de veilingwebsite bekend worden gemaakt.

De verkoper en de notaris verlenen geen enkele garantie en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de informatie die zij omtrent het registergoed verstrekken in een akte dan wel elders hetzij mondeling, hetzij schriftelijk of waarvan informatie achterwege blijft.

Financieel

Indicatie veilingkosten:
€ 9.100,00 (per 30‑04‑2024 om 11:12 uur)
dit bedrag is inclusief kosten VVE, doch exclusief overdrachtsbelasting en kosten ontruiming (per 30‑04‑2024 om 11:12 uur)

Veiling

23 mei 2024 vanaf 13:30 uur
Fletcher Hotel-Restaurant Jagershorst Leende
Valkenswaardseweg 44
5595 XB Leende
Executieveiling hypotheek
Status: Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Veilingdossiernummer: 46358

Notaris

Mevrouw A. Chinnoe
Zeestraat 62
2518 AC 's-Gravenhage
T: 070 280 00 60

Onderhands bod

Tot en met 8 mei 2024 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 08-05-2024 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.