Henri Hermanslaan 137, GELEEN

Omschrijving

Volgens een taxatierapport van 12 maart 2024 luidt de omschrijving:

Portiekflat, type appartement gelegen op de 2e verdieping met externe berging. Het bouwtype is traditioneel met betonnen vloeren. Het materiaal van de gevels is metselwerk. Het daktype is een plat dak bedekt met bitumen. De kozijnen zijn van hout en kunststof voorzien
van enkel glas en dubbel glas. Verwarming en warm water via een hr-combiketel en afgifte van verwarming via radiatoren. Het object wordt geventileerd met natuurlijke ventilatie. De elektra bestaat uit 4 groepen.

Tweede verdieping: gang, vaste trap, 2 slaapkamers, woonkamer, standaard keuken, voorzien van diverse inbouwapparatuur, standaard badkamer, met uitgebreid sanitair, balkon aan de voorzijde, balkon aan de achterzijde.

De getoonde inhoud van het object berust op een grove schatting

Kenmerken

Type registergoed
Portiekwoning
Gebruik
Verhuurd zonder toestemming van schuldeiser
Soort eigendom
Overige
Bouwjaar
1960
Oppervlakte wonen
71 m2
Inhoud
240 m3
Aantal kamers
3
Aantal slaapkamers
2
Kadastrale omschrijving
1. het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van de vierkamerflat met toe- en aanbehoren, gelegen op de tweede verdieping, plaatselijk bekend Henri Hermanslaan 137, 6162 GD Geleen, kadastraal bekend gemeente Geleen, sectie A complexaanduiding 10175, appartementsindex 50; uitmakende het één/veertigste (1/40) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit een flatgebouw met bijbehorende (onder)grond, bestaande uit tweeëndertig woningen en tweeëndertig bergingen aan de Henri Hermanslaan te Geleen, genummerd 127 tot en met 189, ten tijde van de splitsing bekend gemeente Geleen sectie A nummer 8145, groot vierendertig are vijfentachtig centiare; ------------------------------- 2. het appartementsrecht, rechtgevend op het uitsluitend gebruik van een berging in het souterrain, bijhorende bij Henri Hermanslaan 137 te Geleen, kadastraal bekend gemeente Geleen, sectie A complexaanduiding 10175, appartementsindex 19; uitmakende het één/eenhonderdzestigste (1/160) onverdeeld aandeel in de sub 1 omschreven gemeenschap

Fotogalerij

Kavelinformatie

Bezichtiging

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Uitleg: er zijn met de bewoners (nog) geen afspraken over bezichtiging tot stand gekomen.

Bewoners van een woning die op grond van hypotheek wordt geveild, zijn wettelijk gehouden bezichtiging toe te staan.
Daar zijn de eigenaar en de huurder door de notaris meermaals op gewezen. Daarbij is aangeboden dat inloopbezichtigingen worden gepland en gepubliceerd. En dat die eventueel onder begeleiding van het notariskantoor kunnen plaatsvinden. Daar is (nog) geen reactie op ontvangen.

Als een inloopbezichtiging afgesproken is, wordt die hier vermeld onder opgave van datum en tijdstip.

Zolang hier nog geen afspraken zijn weergegeven, ligt onderzoek naar de mogelijkheden en tijdstippen van bezichtiging op de weg van gegadigden zelf.
Bijzonderheden
GEBRUIK – HUURBEDING INGEROEPEN
Volgens de Basisregistratie Personen staat op het adres van het Registergoed alleen een derde ingeschreven. Om die reden wenst Verkoper het huurbeding in te roepen, waarvoor verlof van de Voorzieningenrechter nodig is. De Verkoper heeft dit verlof gevraagd.
Het verlof is verleend bij beschikking van de Voorzieningenrechter te van de rechtbank Limburg, locatie Maastricht, op 4 april 2024 waarbij de ontruimingstermijn is bepaald op veertien (14) dagen vanaf de datum waarop het verlof is betekend.
Pas na het aflopen van deze termijn kan de Koper tot ontruiming overgaan. De Verkoper heeft opdracht gegeven om het verlof aan de hiervoor bedoelde ingeschreven derde te betekenen, vóór veilingdatum.
De uitoefening van de (overige) bevoegdheden op grond van artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek wordt aan de Koper overgelaten en komt volledig voor zijn rekening en risico.

ONDERZOEKSPLICHT
Van de Koper wordt verwacht dat hij zelf onderzoek heeft ingesteld naar alle feitelijkheden, bijzondere lasten en beperkingen met betrekking tot het appartement, dan wel – indien en voor zover de Koper dit onderzoek geheel of gedeeltelijk achterwege heeft gelaten dat de Koper welbewust de daaraan verbonden risico's aanvaardt zonder enig voorbehoud of enige aanspraak jegens de Verkoper en/of de notaris.
Wel deelde Verkoper de volgende informatie. De informatie is gebaseerd op het rapport, de dato 12 maart 2024, van een in opdracht van Verkoper verrichte inpandige taxatie:
volgens de taxateur verklaarde de bewoner dat sprake is van een lekkage in de keuken en dat de stroom niet conform voorschriften is aangelegd. Taxateur bevestigde dat sprake is van niet correct aangesloten stopcontacten.
Deze mededeling impliceert nadrukkelijk niet dat Verkoper instaat voor de deugdelijke werking van niet genoemde zaken en installaties in het Registergoed.

DEZE INFORMATE MAAKT DEEL UIT VAN DE GEPUBLICEERDE VEILINGVOORWAARDEN, DIE IN ZIJN GEHEEL TOT DE KENNIS VAN BIEDERS WORDEN GEREKEND


Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Gegund
Dossiernummer
46361
Wijze van veilen
Hybride (zaal en internet)
Veilinglocatie
Fletcher Hotel-Restaurant Jagershorst Leende
Valkenswaardseweg 44
5595 XB Leende
Kantoor
Wyck Notarissen
dhr C.M. van Beuzekom (T direct 043-3281382)
Wilhelminasingel 68A
6221 BK Maastricht
T: 043 328 17 60
F: 043 325 14 26
E: veiling@wycknotarissen.nl

Financieel

Inzetpremie:
1% ten laste van de verkoper, alleen bij gunning
Indicatie veilingkosten:
€ 5.259,00 (per 17‑04‑2024 om 14:33 uur)
VOOR UITLEG EN VOORWAARDEN: ZIE BIJLAGE (per 17‑04‑2024 om 14:33 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 17-04-2024 om 14:32 uur)
Administratiekosten toetreding tot VVE (eenmalig)
€ 98,28 per jaar
Achterstanden VVE - boekjaren 2023 en 2024 tm apr
€ 2.097,29 per jaar

Veiling

23 mei 2024 vanaf 13:30 uur
Fletcher Hotel-Restaurant Jagershorst Leende
Valkenswaardseweg 44
5595 XB Leende
Executieveiling hypotheek
Status: Gegund
Veilingdossiernummer: 46361

Notaris

dhr C.M. van Beuzekom (T direct 043-3281382)
Wilhelminasingel 68A
6221 BK Maastricht
T: 043 328 17 60
F: 043 325 14 26

Inzetpremie

1% ten laste van de verkoper, alleen bij gunning

Onderhands bod

Tot en met 8 mei 2024 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 08-05-2024 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.