Verlies en/of diefstal inlogcodes

Verlies, diefstal en/of gebruik door anderen dan de deelnemer van de gegevens die nodig zijn om mee te kunnen bieden via internet komt voor rekening en risico van de Deelnemer. U meldt verlies en/of diefstal onverwijld aan info@openbareverkoop.nl. Bij deze melding vermeldt u uw volledige naam, geboortedatum en geboorteplaats.

  • De inlogcodes zijn persoonlijk en mogen derhalve door de Deelnemer aan niemand worden overgedragen.
  • Andere geconstateerde onregelmatigheden, waaronder het vermoeden dat een onbevoegde derde zich toegang tot het account kan verschaffen, dienen onmiddellijk na ontdekking aan het NIIV gemeld te worden.
  • De Stichting Notarieel Instituut Internet Veilen NIIV is bevoegd het account van de internetbieder te blokkeren.