Meeuwdonk 42, VEGHEL

Omschrijving

- het woonhuis met ondergrond en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend MEEUWDONK 42 TE VEGHEL, postcode 5467 AJ, kadastraal bekend gemeente Veghel, sectie K nummer 2737, ter grootte van eenhonderdzesendertig vierkante meter (136 m²); en
- het een/zevende onverdeeld aandeel in een pad, gelegen te VEGHEL, achter de
woningen Meeuwdonk 39 tot en met 44 en naast de woning Meeuwdonk 25,
kadastraal bekend gemeente Veghel, sectie K nummer 2751, ter grootte van
drieënvijftig vierkante meter (53 m²) met bestemming mandeligheid, volgens de kadastrale gegevens belast met een kwalitatieve verplichting.

Bouwjaar conform BAG viewer: 1975.
Oppervlakte conform BAG viewer: 92 m2.

Let op:
Blijkens een taxatierapport heeft het registergoed 4 kamers. Het is niet bekend of deze informatie actueel is. De verkoper is niet aansprakelijk voor de (on)juistheid en/of (on)volledigheid van de verkregen informatie.

Kenmerken

Type registergoed
Tussenwoning
Gebruik
Overig
Soort eigendom
Vol eigendom
Bouwjaar
1975
Oppervlakte wonen
92 m2
Oppervlakte perceel
136 m2
Aantal kamers
4
Aantal slaapkamers
3
Kadastrale omschrijving
Kadastraal bekend gemeente Veghel, sectie K nummer 2737.

Fotogalerij

Kavelinformatie

Bezichtiging

Geen bezichtiging mogelijk

Bijzondere veilingvoorwaarden
Gebruikssituatie - geen huurbeding
Volgens de Basisregistratie Personen staan geen andere personen ingeschreven dan de eigenaar met zijn gezin.
De verkoper roept het huurbeding niet in, omdat er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat ook met instandhouding van de huurovereenkomst kennelijk een voldoende opbrengst zal worden verkregen om alle hypotheekhouders die het beding hebben gemaakt en dit jegens de huurder kunnen inroepen, te voldoen en er gegronde redenen zijn om
aan te nemen dat er geen personen krachtens huurovereenkomst gebruik kunnen maken van het bezwaarde goed op het moment van bekendmaking van de executoriale verkoop, bedoeld in artikel 516 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
De koper moet daarom het Registergoed aanvaarden onder gestanddoening van eventuele lopende huur- of gebruiksovereenkomsten betreffende het Registergoed, zoals uitgewerkt in artikel 24 van de AVVE.

De koper wordt geacht volledig kennis te nemen van de gepubliceerde bijzondere veilingvoorwaarden en alle informatie welke op de website bekend is/zal worden gemaakt.
Koper aanvaardt alle in de bijzondere voorwaarden vermelde bijzondere lasten en beperkingen verbonden aan het registergoed, ook die welke niet vermeld zouden zijn in de bijzondere veilingvoorwaarden en (achteraf) wel blijken te bestaan.
Koper aanvaardt zonder voorbehoud dat de verkoper en de notaris zich bij hun onderzoek naar de hiervoor bedoelde lasten en beperkingen beperken tot hetgeen voorkomt in de laatste titel van aankomst en hetgeen zij feitelijk uit andere bronnen van het verkochte weten met betrekking tot deze lasten en beperkingen.

Van koper wordt verwacht dat hij zelf onderzoek instelt naar de feitelijke en juridische eigenschappen van het verkochte, dan wel dat hij, als hij dit onderzoek achterwege laat of gelaten heeft, hij welbewust de daaraan verbonden risico’s aanvaardt zonder enig voorbehoud of enige aanspraak jegens de verkoper of de notaris.

Mocht er tijdens de veilingprocedure nadere informatie bekend worden dan zal deze via de veilingwebsite bekend worden gemaakt.

De verkoper en de notaris verlenen geen enkele garantie en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de informatie die zij omtrent het registergoed verstrekken in een akte dan wel elders hetzij mondeling, hetzij schriftelijk of waarvan informatie achterwege blijft

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Onderhands verkocht (deze veiling gaat niet door)
Dossiernummer
46357
Wijze van veilen
Hybride (zaal en internet)
Veilinglocatie
Fletcher Hotel-Restaurant Jagershorst Leende
Valkenswaardseweg 44
5595 XB Leende
Kantoor
Quadrant Notarissen
Mevrouw A. Chinnoe
Zeestraat 62
2518 AC 's-Gravenhage
T: 070 280 00 60
E: veilingen@qnotarissen.nl
Bijzondere voorwaarden

Gebruikssituatie - geen huurbeding
Volgens de Basisregistratie Personen staan geen andere personen ingeschreven dan de eigenaar met zijn gezin.
De verkoper roept het huurbeding niet in, omdat er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat ook met instandhouding van de huurovereenkomst kennelijk een voldoende opbrengst zal worden verkregen om alle hypotheekhouders die het beding hebben gemaakt en dit jegens de huurder kunnen inroepen, te voldoen en er gegronde redenen zijn om
aan te nemen dat er geen personen krachtens huurovereenkomst gebruik kunnen maken van het bezwaarde goed op het moment van bekendmaking van de executoriale verkoop, bedoeld in artikel 516 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
De koper moet daarom het Registergoed aanvaarden onder gestanddoening van eventuele lopende huur- of gebruiksovereenkomsten betreffende het Registergoed, zoals uitgewerkt in artikel 24 van de AVVE.

De koper wordt geacht volledig kennis te nemen van de gepubliceerde bijzondere veilingvoorwaarden en alle informatie welke op de website bekend is/zal worden gemaakt.
Koper aanvaardt alle in de bijzondere voorwaarden vermelde bijzondere lasten en beperkingen verbonden aan het registergoed, ook die welke niet vermeld zouden zijn in de bijzondere veilingvoorwaarden en (achteraf) wel blijken te bestaan.
Koper aanvaardt zonder voorbehoud dat de verkoper en de notaris zich bij hun onderzoek naar de hiervoor bedoelde lasten en beperkingen beperken tot hetgeen voorkomt in de laatste titel van aankomst en hetgeen zij feitelijk uit andere bronnen van het verkochte weten met betrekking tot deze lasten en beperkingen.

Van koper wordt verwacht dat hij zelf onderzoek instelt naar de feitelijke en juridische eigenschappen van het verkochte, dan wel dat hij, als hij dit onderzoek achterwege laat of gelaten heeft, hij welbewust de daaraan verbonden risico’s aanvaardt zonder enig voorbehoud of enige aanspraak jegens de verkoper of de notaris.

Mocht er tijdens de veilingprocedure nadere informatie bekend worden dan zal deze via de veilingwebsite bekend worden gemaakt.

De verkoper en de notaris verlenen geen enkele garantie en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de informatie die zij omtrent het registergoed verstrekken in een akte dan wel elders hetzij mondeling, hetzij schriftelijk of waarvan informatie achterwege blijft

Financieel

Indicatie veilingkosten:
€ 6.100,00 (per 16‑05‑2024 om 09:56 uur)
dit bedrag is exclusief overdrachtsbelasting en kosten ontruiming registergoed (per 19‑04‑2024 om 14:33 uur)

Veiling

23 mei 2024 vanaf 13:30 uur
Fletcher Hotel-Restaurant Jagershorst Leende
Valkenswaardseweg 44
5595 XB Leende
Executieveiling hypotheek
Status: Onderhands verkocht (deze veiling gaat niet door)
Veilingdossiernummer: 46357

Notaris

Mevrouw A. Chinnoe
Zeestraat 62
2518 AC 's-Gravenhage
T: 070 280 00 60

Onderhands bod

Tot en met 8 mei 2024 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 08-05-2024 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.