Buizerdweg 8 A, LANDGRAAF

Veiling in combinatie

Dit object maakt deel uit van een veiling in combinatie. Het betekent dat dit object eerst afzonderlijk wordt geveild in opbod en afslag, maar daarna ook in combinatie met één of meer andere objecten (kavels) wordt geveild. De "veiling in combinatie" van de objecten vindt alleen bij afslag plaats. De verkoper heeft de keuze om de combinatie (niet) te gunnen, of toch (niet) te gunnen aan een of meer bieders op de afzonderlijke kavels.
Een overzicht van alle overige bij deze "veiling in combinatie" behorende objecten, vindt u bij het tabje 'Kavels'.

Omschrijving

Buizerdweg 8a, 6374 BS Landgraaf: terrein met opstallen gelegen achter de woning Buizerdweg 8, percelen totaal groot 4.990 m2;

Kenmerken

Type registergoed
Perceel grond met opstal(len)
Gebruik
Bewoond/in eigen gebruik
Soort eigendom
Vol eigendom
Oppervlakte perceel
4990 m2
Kadastrale omschrijving
2. terrein met opstallen gelegen achter de woning Buizerdweg 8, plaatselijk bekend als Buizerdweg 8a te 6374 BS Landgraaf, kadastraal bekend gemeente Ubach over Worms, - sectie A nummer 4314, groot negenentwintig are en veertig centiare (29a 40ca), - sectie A nummer 4717, groot twintig are en vijftig centiare (20a 50ca), welk perceel 4717 gedeeltelijk is belast met een zakelijke recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten behoeve van het Waterschap Limburg, gevestigd te Roermond;

Fotogalerij

Kavelinformatie

Bezichtiging

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

De eigenaar van Buizerdweg 8A is door de notaris aangeschreven om te wijzen op het belang van bezichtiging. Daarbij is aangeboden dat inloopbezichtigingen worden gepland en gepubliceerd, maar ook dat bezichtiging kan worden begeleid door het notariskantoor.
Daar is (nog) geen reactie op gekomen.
Bijzonderheden
KAVELS
Zie de gepubliceerde kadastrale kaart:
Kavel 1 omvat het woonhuis met erf, kadastraal nummer 4313 (met rode kleur aangevinkt)
Kavel 2 omvat twee kadastrale percelen: nummers 4314 EN 4717 (met groene kleur aangevinkt). Perceel 4717 loopt door tot aan de Vogelzankweg en heeft daar uitgang.

De veilingvoorwaarden zien op de veiling van de twee kavels, maar ook op de veiling van de combinatie (het totaal) van die twee kavels.

GEBRUIK
De kavels worden, voor zover bekend, op dit moment bewoond dan wel gebruikt door de eigenaren.
Volgens de Basisregistratie Personen staan er op het adres van het woonhuis geen andere natuurlijke personen als bewoner ingeschreven dan de eigenaar.

Op het adres van kavels 2 staan geen entiteiten ingeschreven.
Verkoper is niet bekend met het bestaan van huurovereenkomst(en), noch met betrekking tot kavel 1, noch met betrekking tot kavel 2.

WIJZE VAN VEILEN
Voor de veilingen van kavel 1 en kavel 2 geldt:
de inzet vindt plaats bij opbod en de afslag aansluitend bij afmijning.

Voor de veiling van combinatie (kavel 3) geldt:
er vindt geen inzet plaats. De inzetsom wordt bij voorbaat bepaald als de som van de afmijnbedragen van de kavels 1 en 2.
Kavel 3 wordt derhalve alleen bij afslag (afmijning) geveild.

Gevolgen wijze van veilen:
1.-------Bij verkoop van kavel 3 geldt dat de waarden van de kavels 1 en 2 in de koopprijs worden berekend naar rato van de in de veiling uitgebrachte hoogste biedingen op die afzonderlijke kavels.
2.-------De uitsluiting van aansprakelijkheden als bedoeld in artikel 15.2 AVVE ziet nadrukkelijk ook op de gevolgen van het ontbreken van regeling(en) met betrekking tot juridische en feitelijke toestand waarin de afzonderlijke kavels zich na overdracht in veiling ten opzichte van elkaar bevinden.

NADRUKKELIJK WORDT VERWEZEN NAAR DE INHOUD VAN DE GEPUBLICEERDE VEILINGVOORWAARDEN, DIE IEDERE BIEDER GEACHT WORDT TE KENNEN

Veiling informatie

Type
Executieveiling beslag
Status
Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Dossiernummer
46157
Wijze van veilen
Hybride (zaal en internet)
Veilinglocatie
Fletcher Hotel-Restaurant Jagershorst Leende
Valkenswaardseweg 44
5595 XB Leende
Kantoor
Wyck Notarissen
dhr C.M. van Beuzekom (T direct 043-3281382)
Wilhelminasingel 68A
6221 BK Maastricht
T: 043 328 17 60
F: 043 325 14 26
E: veiling@wycknotarissen.nl

Financieel

Inzetpremie:
1% ten laste van de opbrengst, alleen bij guninng
Indicatie veilingkosten:
€ 5.377,00 (per 15‑08‑2023 om 10:48 uur)
zie uitleg in bijlage: (per 15‑08‑2023 om 10:48 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 15-08-2023 om 10:47 uur)

Veiling

21 september 2023 vanaf 13:30 uur
Fletcher Hotel-Restaurant Jagershorst Leende
Valkenswaardseweg 44
5595 XB Leende
Executieveiling beslag
Status: Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Veilingdossiernummer: 46157

Notaris

dhr C.M. van Beuzekom (T direct 043-3281382)
Wilhelminasingel 68A
6221 BK Maastricht
T: 043 328 17 60
F: 043 325 14 26

Inzetpremie

1% ten laste van de opbrengst, alleen bij guninng

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Beslagveiling

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.