Buizerdweg 8, LANDGRAAF

Veiling in combinatie

Dit object maakt deel uit van een veiling in combinatie. Het betekent dat dit object eerst afzonderlijk wordt geveild in opbod en afslag, maar daarna ook in combinatie met één of meer andere objecten (kavels) wordt geveild. De "veiling in combinatie" van de objecten vindt alleen bij afslag plaats. De verkoper heeft de keuze om de combinatie (niet) te gunnen, of toch (niet) te gunnen aan een of meer bieders op de afzonderlijke kavels.
Een overzicht van alle overige bij deze "veiling in combinatie" behorende objecten, vindt u bij het tabje 'Kavels'.

Omschrijving

Buizerdweg 8, 6374 BS Landgraaf: vrijstaande (bedrijfs)woning met erf en tuin, perceel groot 855 m2

De in deze publicatie opgenomen waarden m.b.t. aantal kamers, woonoppervlakte en woninginhoud berusten volledig op een schatting, gedaan zonder het pand te hebben betreden

Kenmerken

Type registergoed
Woonhuis
Gebruik
Bewoond/in eigen gebruik
Soort eigendom
Vol eigendom
Bouwjaar
1978
Oppervlakte wonen
175 m2
Oppervlakte perceel
855 m2
Inhoud
650 m3
Aantal kamers
7
Aantal slaapkamers
3
Kadastrale omschrijving
het woonhuis (bedrijfswoning) met verdere aanhorigheden, ondergrond en tuin, staande en gelegen aan de Buizerdweg 8 te 6374 BS Landgraaf, kadastraal bekend gemeente Ubach over Worms, sectie A nummer 4313, groot acht aren en vijfenvijftig centiaren (8a 55ca)

Fotogalerij

Kavelinformatie

Bezichtiging

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

De bewoners van Buizerdweg 8 zijn door de notaris aangeschreven om te wijzen op het belang van bezichtiging. Daarbij is aangeboden dat inloopbezichtigingen worden gepland en gepubliceerd, maar ook dat bezichtiging kan worden begeleid door het notariskantoor.
Daar is (nog) geen reactie op gekomen.
Als een inloopbezichtiging afgesproken is, wordt die hier vermeld onder opgave van datum en tijdstip.
Zolang hier nog geen afspraken zijn weergegeven, ligt onderzoek naar de mogelijkheden en tijdstippen van bezichtiging op de weg van gegadigden zelf.

Bijzonderheden
KAVELS
Zie de gepubliceerde kadastrale kaart:
Kavel 1 omvat het woonhuis met erf, kadastraal nummer 4313 (met rode kleur aangevinkt)
Kavel 2 omvat twee kadastrale percelen: nummers 4314 EN 4717 (met groene kleur aangevinkt). Perceel 4717 loopt door tot aan de Vogelzankweg en heeft daar uitgang.

De veilingvoorwaarden zien op de veiling van de twee kavels, maar ook op de veiling van de combinatie (het totaal) van die twee kavels.

GEBRUIK
De kavels worden, voor zover bekend, op dit moment bewoond dan wel gebruikt door de eigenaren.
Volgens de Basisregistratie Personen staan er op het adres van het woonhuis geen andere natuurlijke personen als bewoner ingeschreven dan de eigenaar.

Op het adres van kavels 2 staan geen entiteiten ingeschreven.
Verkoper is niet bekend met het bestaan van huurovereenkomst(en), noch met betrekking tot kavel 1, noch met betrekking tot kavel 2.

WIJZE VAN VEILEN
Voor de veilingen van kavel 1 en kavel 2 geldt:
de inzet vindt plaats bij opbod en de afslag aansluitend bij afmijning.

Voor de veiling van combinatie (kavel 3) geldt:
er vindt geen inzet plaats. De inzetsom wordt bij voorbaat bepaald als de som van de afmijnbedragen van de kavels 1 en 2.
Kavel 3 wordt derhalve alleen bij afslag (afmijning) geveild.

Gevolgen wijze van veilen:
1.-------Bij verkoop van kavel 3 geldt dat de waarden van de kavels 1 en 2 in de koopprijs worden berekend naar rato van de in de veiling uitgebrachte hoogste biedingen op die afzonderlijke kavels.
2.-------De uitsluiting van aansprakelijkheden als bedoeld in artikel 15.2 AVVE ziet nadrukkelijk ook op de gevolgen van het ontbreken van regeling(en) met betrekking tot juridische en feitelijke toestand waarin de afzonderlijke kavels zich na overdracht in veiling ten opzichte van elkaar bevinden.

NADRUKKELIJK WORDT VERWEZEN NAAR DE INHOUD VAN DE GEPUBLICEERDE VEILINGVOORWAARDEN, DIE IEDERE BIEDER GEACHT WORDT TE KENNEN

Veiling informatie

Type
Executieveiling beslag
Status
Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Dossiernummer
46156
Wijze van veilen
Hybride (zaal en internet)
Veilinglocatie
Fletcher Hotel-Restaurant Jagershorst Leende
Valkenswaardseweg 44
5595 XB Leende
Kantoor
Wyck Notarissen
dhr C.M. van Beuzekom (T direct 043-3281382)
Wilhelminasingel 68A
6221 BK Maastricht
T: 043 328 17 60
F: 043 325 14 26
E: veiling@wycknotarissen.nl

Financieel

Inzetpremie:
1% ten laste van de opbrengst, alleen bij gunning
Indicatie veilingkosten:
€ 5.377,00 (per 15‑08‑2023 om 10:48 uur)
zie uitleg in bijlage: (per 14‑08‑2023 om 13:19 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 14-08-2023 om 13:19 uur)

Veiling

21 september 2023 vanaf 13:30 uur
Fletcher Hotel-Restaurant Jagershorst Leende
Valkenswaardseweg 44
5595 XB Leende
Executieveiling beslag
Status: Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Veilingdossiernummer: 46156

Notaris

dhr C.M. van Beuzekom (T direct 043-3281382)
Wilhelminasingel 68A
6221 BK Maastricht
T: 043 328 17 60
F: 043 325 14 26

Inzetpremie

1% ten laste van de opbrengst, alleen bij gunning

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Beslagveiling

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.