Penningruwe 9, MAASTRICHT

Omschrijving

Op basis van een geveltaxatie is de volgende omschrijving gegeven, waarvoor de verkoper/notaris geen aansprakelijkheid kan aanvaarden:

Het betreft een tussengelegen woning met stenen berging ondergrond en tuin. Zoals het er naar uit ziet is het geheel in een normale staat van onderhoud.

Informatie gewonnen uit een taxatie van een zelfde identieke woning gelegen op nummer 4 bestaat de woning uit een:
Souterrain: Kelderruimte/berging.
Begane grond: hal, toilet, opgaande trap toegangsdeur naar kelder met meterkast en
toegang tot de keuken en tuin. Doorzon woonkamer met toegang tot de keuken.
1e verdieping: Overloop naar drie slaapkamers en badkamer.
Zolderverdieping: Middels vlizotrap, cv-opstelling, zolderruimte/berging met dakvenster.

Kenmerken

Type registergoed
Tussenwoning
Gebruik
Bewoond/in eigen gebruik
Soort eigendom
Vol eigendom
Bouwjaar
1967
Oppervlakte wonen
84 m2
Oppervlakte perceel
126 m2
Inhoud
336 m3
Aantal kamers
4
Aantal slaapkamers
3
Kadastrale omschrijving
KADASTRALE GEMEENTE MAASTRICHT: a. het woonhuis met ondergrond, berging, tuin en verder toe- en aanbehoren, staande en gelegen aan de Penningruwe 9 te 6218 BS Maastricht, kadastraal bekend gemeente Maastricht, sectie N nummer 2626, groot een are zesentwintig centiare (0 ha 1 a 26 ca); b. het één/achtentwintigste (1/28ste) onverdeeld aandeel in het mandelig buurpad gelegen nabij de Dukaatruwe en de Florijnruwe te Maastricht, kadastraal bekend gemeente Maastricht, sectie N nummer 2075, groot een are vierenveertig centiare (0 ha 1 a 44 ca);

Fotogalerij

Kavelinformatie

Bezichtiging

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

De eigenaar/bewoner is schriftelijk gewezen op de wettelijke verplichting om bezichtiging toe te staan (art 3:267a BW), en verzocht daaromtrent afspraken te maken met de notaris. Daarop is (nog) geen reactie gekomen.
Het afdwingen van de verplichting tot het toestaan van bezichtiging ligt echter niet op de weg van gegadigden, maar op de weg van de Verkoper.

Zolang de Verkoper geen wettelijke rechten tot bezichtiging uitoefent, is het aan de bewoner(s) om te bepalen of een gegadigde wordt toegelaten tot het object. Onderzoek naar de mogelijkheid tot bezichtiging ligt dan op de weg van gegadigden.
Bij eventuele bezichtiging dienen alle richtlijnen van het RIVM in acht te worden genomen.
Bijzonderheden
GEBRUIK – HUURBEDING
Het Registergoed wordt, voor zover bekend, op dit moment bewoond door de eigenaar en de zijnen.
Volgens de Basisregistratie Personen staan er op het adres van het Registergoed geen andere personen als bewoner ingeschreven dan de eigenaar en de zijnen.
Omdat echter het feitelijk gebruik van het Registergoed niet kon worden vastgesteld dient Verkoper zekerheidshalve, mede in het belang van de Koper, gebruik te maken van zijn bevoegdheden op grond van het huurbeding.
Omdat het Registergoed woonruimte betreft waarop de artikelen 7:271 tot en met 277 Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn, is verlof van de voorzieningenrechter nodig voor het inroepen van het huurbeding.
De Verkoper heeft dit verlof gevraagd, en dat is verleend bij beschikking van de voorzieningenrechter te Maastricht op 22 februari 2021. De door de voorzieningenrechter gegeven ontruimingstermijn is drie dagen vanaf de datum dat het verlof is betekend aan hen tegen wie het wordt ingeroepen. Het verlof is aan onbekende bewoners betekend, enkel via een exploot aan het adres van het Registergoed.
De (eventuele) verdere uitoefening van de bevoegdheden op grond van artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek wordt aan de Koper overgelaten en komt voor zijn rekening en risico.

OVERDRACHTBELASTING
Het tarief is gebaseerd op de wetgeving die geldt op het moment dat Koper de eigendom van het Registergoed verkrijgt, in beginsel 8%. Wanneer Koper voor het toepassen van een bepaald tarief voor overdrachtsbelasting een schriftelijke verklaring benodigt, ligt het op zijn weg om die (tijdig) te overleggen aan de notaris. Het (tijdig) verkrijgen van die verklaring komt geheel voor rekening en risico van de Koper.

GEEN COMMAND OF NADER TE NOEMEN MEESTER
In afwijking van artikel 5 van de AVVE staat Verkoper niet toe dat een Bieder na Veiling casu quo na acceptatie van een Onderhands executiebod een vertegenwoordigde aanwijst -De Verkoper accepteert geen Akte de Command.

WAARBORGSOM
In afwijking van artikel 10 van de AVVE verlangt Verkoper vóór de Gunning betaling van de waarborgsom als omschreven in artikel 12 van de AVVE. De waarborgsom is groot tien procent (10%) van de Koopprijs – met een minimum van vijftien duizend euro (€ 15.000,00) – of een bankgarantie tot dit bedrag.

VOOR HET OVERIGE WORDT VERWEZEN NAAR DE INHOUD VAN DE BIJZONDERE VOORWAARDEN (GEPUBLICEERD ONDER ‘DOCUMENTEN’)

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Veilinglocatie
Internet-only
Kantoor
AchtenvanGent Notarissen
dhr Chris van Beuzekom (T direct 043-3281382)
Wilhelminasingel 68A
6221 BK Maastricht
T: 043 328 17 60
F: 043 325 14 26
E: veiling@achtenvangent.nl

Financieel

Inzetpremie:
1% ten laste van de opbrengst
Indicatie veilingkosten:
€ 5.081,00 (per 29‑04‑2021 om 13:37 uur)
Let op: bij koop via onderhands veilingbod zijn kosten hoger (zie bijlage) (per 15‑04‑2021 om 11:50 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 15-04-2021 om 11:50 uur)

Veiling

Executieveiling hypotheek
Status: Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Veilingdossiernummer: 45279

Notaris

dhr Chris van Beuzekom (T direct 043-3281382)
Wilhelminasingel 68A
6221 BK Maastricht
T: 043 328 17 60
F: 043 325 14 26

Inzetpremie

1% ten laste van de opbrengst

Onderhands bod

Tot en met 5 mei 2021 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 05-05-2021 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.